slide

Hướng dẫn


Tích hợp WordPress cho cdn sử dụng plugin W3 Total Cache

Admin | 2018-08-27 14:55:49
Tích hợp WordPress sử dụng plugin W3 Total Cache
Khai báo website với Kcdn và nhận domain CDN dạng xxx.kcdn.vn.
Bước 1: Cài đặt plugin W3 Total Cache
  • Đăng nhập vào trang quản trị WordPress Chọn Plugins → chọn Add New
  • W3 Total Cache trong ô tìm kiếm, khi có kết quả hiện ra nhấn vào Install Now
  • Sau khi cài đặt xong, click vào Active để plugin hoạt động
Bước 2: Cấu hình plugin W3 Total Cache
  • Chọn PerformanceGeneral Settings
  • Click vào mục CDN
  • Sau khi mục cấu hình CDN hiện ra, tích chọn vào ô Enable và chọn kiểu Generic Mirror ở CDN Type rồi nhấn vào Save all settings để lưu cấu hình. Nếu xuất hiện hộp thoại cảnh báo A configuration issue prevents CDN from working. The “Replace default hostname with” field cannot be empty. Specify it here là do hostname chưa được cấu hình vào plugin. Chọn Modify attachment URLs, điền domain website rồi nhấn Start
Bước 3: Cấu hình CDN
  • Chọn PerformanceCDN
  • Trong phần Configuration điền domain cdn được cấp vào ô "Replace site’s hostname with"
Bước 4: Kiểm tra hoạt động
  • Kiểm tra kết quả bằng cách nhấn vào nút Test Mirror