slide

Hướng dẫn thanh toán


Hướng dẫn thanh toán trên KCDN - Dịch vụ CDN tốt nhất Việt Nam

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Chuyển Khoản Công Ty
Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Kỳ Đồng, Quận 3, TP HCM
Số tài khoản: 0721000524823
CÔNG TY TNHH KDATA:
Tầng 9, số 198A đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quý khách hàng khi chuyển khoản nhớ ghi rõ nội dung chuyển, tên người chuyển.